Juni Insights

Ta del  av de senaste trenderna inom digital handel

Håll dig uppdaterad med vår senaste rapport, full med datadrivna insikter om hur Junis svenska kundbas fördelar sina investeringar och utgifter efter kundsegment, bransch och mycket mer. Med den här informationen kan du  identifiera tillväxtområden och fatta smartare strategiska beslut.

Thanks! Grab yourself a coffee and get reading
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Därför bör du läsa rapporten

Vår kvartalsrapport analyserar utgiftsmönster inom digital handel för att hjälpa entreprenörer  och finansteam att identifiera trender, optimera utgifter och fatta strategiska beslut. Ladda ner rapporten för att se resultatet av tusentals aggregerade och anonymiserade transaktioner på Juni-kort och få reda på hur ditt företag står sig jämfört med andra.

Thanks! Grab yourself a coffee and get reading
Oops! Something went wrong while submitting the form.
"I en alltmer utmanande miljö med hög inflation och makroekonomisk osäkerhet är vi mer engagerade än någonsin i att ge dig datadrivna och fördjupade insikter som gör att du kan fatta välgrundade beslut för ditt företag."
Samir El-Sabini, VD och medgrundare

Vill du få fler värdefulla insikter?

Mastering ecommerce financial management to maximise seasonal performance
Read more
Inventory forecasting for seasonal ecommerce businesses
Read more
How invoice and card automation streamlines payment flows
Read more
The ultimate guide to seasonal ecommerce
Read more

Inget annat än utmärkt