E-böcker

Expertinsikter och e-handelsstrategier för progressiva finansteam
NyheterE-böckerArtiklarKunder

Framtidssäkra finanserna

Står du inför osäkerhet kring ditt kassaflöde, ökande SaaS-kostnader eller behöver du uppgradera din tech stack? Att optimera den finansiella verksamheten kan kännas överväldigande. Vi guidar dig genom tre viktiga fokusområden för året och hur du kan använda dem för att framtidssäkra dina finanser.

Ladda ned

Den ultimata guiden till säsongsbetonad e-handel

Få användbara insikter, tips, resurser och strategier som hjälper dig att bemästra säsongsbetonad e-handel. Använd detta för att planera dina finanser, ditt lager och din marknadsföring för möjligheten att slå säljrekord under högsäsong.

Ladda ned
juni Q2 spend report insights
juni Q2 spend report insights

Få rörelsekapital att fungera för ditt e-handelsföretag

E-handelsbranschen står inför unika utmaningar när det kommer till att hantera rörelsekapital. Som tur är finns det saker du kan göra för att övervinna dem. Den här guiden hjälper dig med vad du kan göra för att lämna negativt rörelsekapital bakom dig.

Ladda ned

Prognostisera din ekonomi

Få användbara insikter, tips, strategier och resurser som hjälper dig att hantera dina framtida ekonomiska förhållanden. Använd dem för att skapa ett ramverk som ger dig mer handlingsutrymme, hjälper dig förstå din ROI, identifiera förbättringsområden och se var din organisation ska fokusera sina insatser.

Ladda ned
juni Q1 spend report insights