En översikt över våra säkerhetsfunktioner

Stark autentisering med 2FA

Vår data är krypterad. Vi använder branschstandard och godkända kryptografiska algoritmer och branschledande nyckelhantering, med strikt kontroll av användaråtkomst och multifaktorautentisering.

Penetrationstester och sårbarhetsskanningar

På Juni utförs regelbundet externa och interna penetrationstester av oberoende aktörer. Vi gör också kontinuerliga sårbarhetsskanningar, i kod, kataloger från tredje parter och nätverk för att hitta och åtgärda potentiella sårbarheter.

Integrerat säkerhetsteam

Juni har ett dedikerat säkerhetsteam som arbetar med produktsäkerhet som är inbäddat i livscykeln för programvaruutveckling.

Skydd mot bedrägerier

Juni är dedikerad till att förebygga bedrägeri i vårt finansiella ekosystem. Vårt FinCrime-team använder avancerade system som övervakar varje transaktion som behandlas, 24 timmar om dygnet. All vår betalningstrafik är screenad, loggad och analyserad för att inte bara upptäcka men förstå misstänkt aktivitet. Bedragare är snabba och vi måste vara snabbare. Om vår tjänst missbrukas kommer vi att avsluta och blockera användarens konto omedelbart.

Molnbaserad infrastruktur

Vår infrastruktur körs på Amazon Web Services (AWS), en branschledare för molntjänster och datasäkerhet. Som ett av de mest (om inte det mest) granskade systemen genom tiderna är deras säkerhetsmetoder exceptionella – och vi skulle inte erbjuda något mindre än det för våra kunder.

Säker utvecklingslivscykel

Från designfasen till distribution i produktion överväger våra säkerhetsprocesser varje aspekt av produkt- och infrastrukturutveckling. Alla utvecklingsprojekt, inklusive nya produkter och funktioner, går igenom en strikt uppsättning säkerhetstester och en säkerhetsgranskningsprocess.

PCI DSS

PCI DSS är en säkerhetsstandard som är utformad för organisationer som hanterar kreditkort från de ledande kreditkortsaktörerna. Standardens krav garanterar att vi upprätthåller en hög säkerhetsnivå för att skydda känslig information.

ISO/IEC 27001:2022

Juni är certifierat enligt ISO/IEC 27001:2022-standarden. Det innebär att vi har implementerat och upprätthåller ett robust system för informationssäkerhet som är utformat för att skydda både företags- och kunddata. Detta inkluderar systematisk riskhantering, säkerhetsbedömningar och kontinuerliga förbättringar för att proaktivt hantera nya säkerhetshot.

Kännedom om din verksamhet

Juni är skyldiga att ha god kundkännedom och att noggrant verifiera alla uppgifter som lämnas till oss både vid onboarding och regelbundet därefter. Detta är bara ett av flera sätt som vi upprätthåller säkerheten för våra kunder och andra parter. Därmed minskar risken att illasinnade aktörer använder vår plattform för att utnyttja andra.

Dataskydd, sårbarhet och GDPR

Juni tar sina kunders integritet på stort allvar och är dedikerad i att agera i enlighet med GDPR och brittiska GDPR i alla aspekter av sin verksamhet.

För information om hur vi hanterar personuppgifter om våra kunder, inklusive hantering i förhållande till vårt krediterbjudande, se vår Integritetspolicy.

Läs vår Policy om offentliggörande av sårbarheter för information om hur man bäst rapporterar misstänkta säkerhetsbrister till teamet